Grób Cadyka/2014/16

Elimelech Weissblum – rabin żydowski, jeden z pierwszych oraz najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu. Rok rocznie, w rocznicę jego śmierci, 21 dnia żydowskiego miesiąca Adar, do jego grobu w Leżajsku pielgrzymują Chasydzi z całego świata.
Wierzą, że właśnie w tym dniu, duch cadyka zniesie ich prośby prosto do Jahwe.
Pielgrzymce towarzyszy głęboka modlitwa, kontemplacja, ale także radość, śpiewy i tańce.