Tuchów Sacrum Profanum/2014

Tuchów Sacrum Profanum to album ukazujący największe religijne wydarzenie w Tuchowie -Wielki Odpust Tuchowski(WOT).
Odpust, to wydarzenie niecodzienne w każdym aspekcie. Przez 9 dni pielgrzymi z okolic Małopolski i Podkarpacia zjeżdżają się, aby przed słynącymi cudami obrazem Matki Boskiej Tuchowskiej modlić się i prosić o łaski na kolejny rok. Jednak poza sferą Sacrum, Odpust ma też swoją drugą odsłonę. Sklecone z foli budki z hamburgerami, chińskie tandetne zabawki
i dewocjonalia z plastiku, pod wodzą Jelenia na rykowisku okopały się wokół Bazyliki
i nieustannie oblegają jej mury. Przez ostatnie lata, gdy fotografowałem Odpust wyraźnie zauważyłem, jak zaburzają się proporcje pomiędzy tymi dwiema sferami, a sfera sacrum zajmuje coraz mniej miejsca. Niniejszy album, to próba pokazania przenikania się tych dwóch sfer –
w ujęciu od świtu do zmierzchu.

Album został wydany w 2014 roku, przez Burmistrza Miasta Tuchowa, Mariusza Rysia.
Nakład: 300 sztuk.
Album dostępny jest w formie elektronicznej, na stronie Tuchow.pl
Tuchów Sacrum Profanum